Hoạt động nhà thuốc

Tin tức - Hình ảnh - Hoạt động nhà thuốc

Nơi chia sẻ hình ảnh, hoạt động của nhà thuốc Đông Y Thanh Tuấn, các buổi khám chữa bệnh và các hình ảnh thực địa tại vườn thuốc.

HOTLINE: 0643 921 527